בן גוריון 116, רמת-גן

לאחר וועדה – 24 דירות על 9 דירות קיימות (15 דירות ליזם) – תמ”א 38 – 2 – הריסה ובנייה.