קטרוני 50, פתח תקוה

חתום לאחר שולחן עגול.  יח”ד 20, מתוכן חדשות 14 יח”ד.

פרויקט במסלול תמא 38/2 – מבנה מגורים 10 קומות, 18 יחידות דיור, תמהיל מגוון הכולל בין היתר דירות גן ודירות דופלקס.